EN
  
Toad for Oracle 14.0

Toad for Oracle Base Edition Subscription offering provides:
  • Access to all Toad Base Edition features in a new affordable 12-month subscription model.
  • Quest Auto Update, auto renew and licensing technologies.
  • Ability to leverage world-class product support, including Knowledge Base, how-to videos and more.
  • Comprehensive security assessment and testingAltova

Altova
Software Development
Altova
Mobile App Development
Altova
Server Software

VYBRANÁ ŘEŠENÍ A PRODUKTY

Altova XMLSpy®

je nejprodávanější XML editor pro modelování, editace, transformace a ladění XML technologií. Obsahuje schema designer, generátor kódu, konvertory, debuggery, profilery, integraci databází, podporu pro XSLT, XPath, XQuery, WSDL, SOAP, XBRL, JSON, Open Office XML (OOXML), integraci s Visual Studio a Eclipse a další.

AutoSys Workload Automation

představuje výkonný nástroj pro řízení dávkových úloh prostřednictvím jednotného prostředí na heterogenních platformách. Umožňuje automatizaci spouštění a plánování dávkových úloh včetně vytváření vazeb mezi nimi a zobrazení v grafickém prostředí pro monitorování a vizualizaci. Systém zajišťuje bezpečnou komunikaci mezi jednotlivými objekty a umožňuje konfigurace určené pro dosažení high availability.

DbVisualizer™

je univerzální databázový nástroj pro administrátory, vývojáře a analytiky s jednotným prostředím pro všechny operační systémy (Windows, Mac OS X, Linux/Unix) a s rozsáhlou podporou databázových platforem (DB2, Informix, H2, JavaDB/Derby, Mimer SQL, MySQL, NuoDB, Oracle, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, Sybase ASE, Vertica).

NiCE MPs for Microsoft SCOM

NiCE Management Packs (MPs) for Microsoft System Center Operations Manager rozšiřuje Microsoft SCOM o možnost monitorování aplikací a databází v rámci stávající IT infrastruktury.

Ipswitch WhatsUp Gold

poskytuje jednotný pohled na heterogenní prostředí a umožňuje zobrazit všechny objekty (servery, databáze, síťová zařízení, služby, ...) v síti. Na základě monitorování událostí umožňuje zasílat automatické notifikace administrátorovi a následně pak v unifikovaném dashboardu řešit vzniklé problémy .


PER4MANCE s.r.o.
Fišova 3
602 00 Brno
Česká republika

tel +420 545 215 400
fax +420 545 213 291

K prohlížení stránek je třeba horizontalní rozlišení aspoň 480px.

To view this site shall be the horizontal resolution at least 480px.