EN
  
ApexSQL has Joined the Quest Team

The acquisition of ApexSQL strengthens the Quest Information Management business unit’s portfolio of solutions that give DBAs and developers the tools to securely automate the management, movement, and performance of SQL Server database infrastructures to increase productivity and reduce costs. In addition to SQL Server, Quest’s Information Management business unit has a broad range of database management and performance monitoring solutions that support a variety of applications and database platforms, including Oracle, MySQL, PostGreSQL, MongoDB, and others.


Altova

Altova
Software Development
Altova
Mobile App Development
Altova
Server Software

VYBRANÁ ŘEŠENÍ A PRODUKTY

Altova XMLSpy®

je nejprodávanější XML editor pro modelování, editace, transformace a ladění XML technologií. Obsahuje schema designer, generátor kódu, konvertory, debuggery, profilery, integraci databází, podporu pro XSLT, XPath, XQuery, WSDL, SOAP, XBRL, JSON, Open Office XML (OOXML), integraci s Visual Studio a Eclipse a další.

AutoSys Workload Automation

představuje výkonný nástroj pro řízení dávkových úloh prostřednictvím jednotného prostředí na heterogenních platformách. Umožňuje automatizaci spouštění a plánování dávkových úloh včetně vytváření vazeb mezi nimi a zobrazení v grafickém prostředí pro monitorování a vizualizaci. Systém zajišťuje bezpečnou komunikaci mezi jednotlivými objekty a umožňuje konfigurace určené pro dosažení high availability.

DbVisualizer™

je univerzální databázový nástroj pro administrátory, vývojáře a analytiky s jednotným prostředím pro všechny operační systémy (Windows, Mac OS X, Linux/Unix) a s rozsáhlou podporou databázových platforem (DB2, Informix, H2, JavaDB/Derby, Mimer SQL, MySQL, NuoDB, Oracle, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, Sybase ASE, Vertica).

NiCE MPs for Microsoft SCOM

NiCE Management Packs (MPs) for Microsoft System Center Operations Manager rozšiřuje Microsoft SCOM o možnost monitorování aplikací a databází v rámci stávající IT infrastruktury.

Ipswitch WhatsUp Gold

poskytuje jednotný pohled na heterogenní prostředí a umožňuje zobrazit všechny objekty (servery, databáze, síťová zařízení, služby, ...) v síti. Na základě monitorování událostí umožňuje zasílat automatické notifikace administrátorovi a následně pak v unifikovaném dashboardu řešit vzniklé problémy .


PER4MANCE s.r.o.
Fišova 3
602 00 Brno
Česká republika

tel +420 545 215 400
fax +420 545 213 291

K prohlížení stránek je třeba horizontalní rozlišení aspoň 480px.

To view this site shall be the horizontal resolution at least 480px.