EN
  

Quest - Space Manager with LiveReorg

Klíčové vlastnosti

 (datasheet)
 • kompletní management prostoru včetně plánování kapacit a předpovědi poruch
 • rychlá reorganizace uvnitř databáze nebo prostřednictvím systému souborů
 • expertní programový prostředek pro výpočet optimální reorganizační strategie
 • restrukturalizace databází prostřednictvím přemísťování objektů a změny jejich velikosti on-line
 • tradiční způsob reorganizace pro tabulkové prostory, tabulky a indexy
 • detekce a opravy zřetězených řádků
 • modul FastCopy pro rychlou reorganizaci s použitím systému souborů
 • historický archív statistických údajů o růstu databázových objektů
 • automatický sběr statistických údajů ze systému Analyze
 • grafické monitorování stavových hlášení pro reorganizační práce

Space Manager with LiveReorg for Oracle poskytuje komplexní možnosti podpory pro řízení struktury databáze a pro plánování jejího budoucího růstu. Space Management nabízí také preventivní údržbu, zjišťování problémů a jejich řešení a plánování kapacity v prostředí Oracle. Úkoly při vytváření, provádění a monitorování reorganizačních prací jsou automatizovány. Program Space Management umožňuje provádět komplexní reorganizace bezobslužným způsobem.

On-line reorganizace

Space Management odstraňuje aplikační prostoje, vzniklé při používání tradičních reorganizačních metod (ztrátový čas je prakticky nulový). Je možné provádět reorganizaci velkých a intenzivně používaných tabulek spolu s přidruženými indexy, přičemž koncoví uživatelé současně pracují on-line. V průběhu procesu jsou tabulková data plně k dispozici pro uživatele aplikací pro čtení i pro zápis. Space Management zlepšuje vyzkoušenou záznamovou technologii replikace dat Shareplex, která umožňuje provádět reorganizace v režimu on-line s malým nebo žádným ztrátovým časem. S použitím této technologie jsou záznamy čteny z prostředí Oracle, čímž lze vysledovat veškeré činnosti uživatele, provedené během reorganizace.

Při on-line reorganizaci jsou nejdříve reorganizována tabulková data zkopírováním dat z původní tabulky do nově vytvořené reorganizované tabulky. Během procesu reorganizace není původní tabulka uzavřena; zůstává tedy plně k dispozici pro uživatele a je přístupná jak ke čtení dat, tak k jejich zápisu. Fáze reorganizace je tak ukončena. Data v reorganizované tabulce však postrádají změny (nově vložená data, aktualizovaná data a smazaná data), které byly provedeny v původní tabulce během reorganizace. V druhé fázi procesu syntaktický analyzátor přečte tyto změny v redo log v Oracle a aplikuje je do reorganizované tabulky, čímž se obě tabulky synchronizují. V poslední fázi je provedeno přepnutí mezi oběma tabulkami. Reorganizovaná tabulka nahradí původní tabulku. Moment přepojení vyžaduje velmi krátké období kontrolovaného vypnutí úplného přístupu do databáze, kdy funguje pouze režim čtení dat. Tímto krokem je dokončen proces reorganizace databáze za běhu. I když architektura Oracle vyžaduje krátké období kontrolovaného vypnutí úplného přístupu do databáze, kdy funguje pouze režim čtení dat, lze toto přepojení naplánovat do doby mimo špičkový provoz - DBA má tři možnosti volby kontroly procesu přepojení:

 • automatické přepnutí - k přepnutí dojde po synchronizaci tabulek

 • uživatelsky definované přepnutí - k přepnutí dojde v uživatelem definovaném okamžiku, mezi reorganizací a přepojením udržuje LiveReorg obě tabulky synchronizované

 • manuální přepnutí - po synchronizaci tabulek vyšle LiveReorg správci databáze stavové hlášení a očekává vstup; během čekací doby LiveReorg udržuje obě tabulky synchronizované.

Rychlá reorganizace

Space Management nabízí komplexní spektrum rychlých reorganizačních metod, k nimž patří i reorganizace zaplněných tabulkových prostorů, individuálních objektů a přímá oprava zřetězených řádků. Restrukturalizace databáze je podporována snadným přemísťováním tabulek a indexů do různých tabulkových prostorů, což zlepšuje distribuci vstupů a výstupů. Automaticky jsou vytvářeny potřebné komplexní reorganizační skripty včetně manipulace se všemi závislými objekty. Reorganizace mohou být prováděny přímo z klientského počítače, případně mohou být naplánovány k okamžitému nebo odloženému provedení na serveru.

Detekce problémů, nastavení velikosti objektů

Grafická mapa tabulkového prostoru ve znázorňuje distribuci databázových objektů na disku se zvýrazněním oblastí databáze, kde je nutná reorganizace. Space Management současně umožňuje přesné nastavení velikosti jednotlivých tabulek a s nimi spojených indexů ještě před vlastní reorganizací. Velikost objektů lze změnit na základě současných údajů o objemu dat nebo na základě jeho předpokládaného růstu. Při reorganizaci většího počtu objektů, například u celého tabulkového prostoru, je možné velmi individuálně přizpůsobit systém přidělování prostoru. Lze volit mezi kompresí prostoru, používáním prostoru o fixním rozsahu, nebo automaticky nastavovat velikost prostoru tak, aby umožňovala budoucí růst databáze.

Plánování kapacity

Space Management udržuje archiv statistických údajů o zvětšování databázových objektů, který usnadňuje proces řízení databáze. Archiv se automaticky zaplňuje periodickým sběrem nových statistických dat nebo prostřednictvím automatického přebírání existujících statistických dat systému. Tyto informace jsou používány k identifikaci objektů, které potřebují reorganizaci a k předpovědi budoucího růstu podle objektů, tabulkového prostoru nebo celé databáze. Program obsahuje pokročilý modul předpovědi selhání tabulkového prostoru (Tablespace Failure Prediction).

Modul Reorg Xpert

Při kompletní reorganizaci tabulkového prostoru lze využít modul Reorg Xpert. Tento modul vypočítá optimální reorganizační metodu, která poskytne nejlepší výsledky, přičemž přesunuto bude minimální množství dat. Pro dosažení maximálního efektu z reorganizace může Reorg Xpert navrhnout například reorganizaci pouze určité části tabulkového prostoru. Modul ReorgXpert také vyznačí pořadí metod reorganizace cílových objektů z hlediska jejich největší efektivity. Přehledné rozhraní modulu Reorg Xpert poskytuje podrobné informace o odhadovaném rozsahu reorganizace i očekávaném přínosu reorganizace.

Modul FastCopy

Reorganizace mohou být prováděny zcela uvnitř databáze s použitím SQL pro ovládání přesunu dat. Alternativní možností je využití doplňkového modulu FastCopy pro reorganizaci dat prostřednictvím systému souborů. Přitom se pro vyjmutí a opětovné vložení dat používá technologie direct path. V případech, kdy je to možné, jsou data kopírována kompletně pouze s využitím paměti bez zápisu na disk. Modul FastCopy umožňuje vysokou rychlost přesunu dat i podporu pro velké datové jednotky typu LONG a LONG RAW.


PER4MANCE s.r.o.
Fišova 3
602 00 Brno
Česká republika

tel +420 545 215 400
fax +420 545 213 291

K prohlížení stránek je třeba horizontalní rozlišení aspoň 480px.

To view this site shall be the horizontal resolution at least 480px.