EN
  

Manažerský informační systém UNITED BAKERIES

United Bakeries a.s. je přední pekárenská skupina v regionu střední Evropy, vzniklá spojením dvou největších českých skupin Delta Pekárny a Odkolek.

Datový sklad

Základem datového skladu je robustní databáze Oracle s Partitioning Option, schopná pojmout velký objem surových dat a současně poskytovat odpovědi na SQL dotazy z analýz při vysoké úrovni agregace v reálném čase. Nadstavba Partitioning Option umožňuje surová data v databázi logicky zařazovat do oddílů podle jejich příslušnosti k datu a organizační jednotce.

Hlavním zdrojem dat MIS je ERP systém. O pravidelnou aktualizaci dat se starají dávkové procesy. Extrakce dat ze zdrojových systémů je realizována pomocí textových reportů (exporty dat do strukturovaných textových souborů), které jsou v komprimované formě přenášeny na server datového skladu MIS, kde pak probíhá rozbalení, zálohování a zpracování datových souborů. Zpracování (transformaci a inkrementální aktualizaci dat v datovém skladu) provádí sada vyvinutých ETL procesů.

MIS-Obchod

Modul MIS-Obchod zpřístupňuje data obchodních dokladů (objednávek, faktur a dobropisů). V datovém skladu jsou evidována data s maximální mírou podrobnosti - v analýzách je možné se zanořit až do úrovně jednotlivých řádků obchodního dokladu. U globálních analýz, zobrazujících vysoce agregované údaje přes celou společnost a historii, lze díky využití transparentního přepisu dotazů na materializované pohledy poskytovat výsledky s odezvou v řádech max. desítek sekund.

Modul obsahuje programový aparát pro očištění cen výrobků, kdy jsou fakturační slevy a obchodní bonusy váženě rozpočteny k výrobkům s parametrickým omezením účetních položek na množinu výrobků a/nebo množinu odběratelů v určitém prodejním období. Očištěná cena výrobku (cena po slevách/odhadovaných bonusech/reálně vyplacených bonusech) pak umožňuje analýzy obchodních dokladů přes dimenzi výrobků. V kombinaci s daty modulu MIS-Výroba pak obchodník získává údaje o rentabilitě a míře zisku z prodeje jednotlivých výrobků.

MIS-Výroba

Modul MIS-Výroba zpřístupňuje data výroby, skladových pohybů, skladových cen, nákupních dokladů a nákupních cen (surovin i produktů). Programový aparát umožňuje počítat přímé náklady na výrobu výrobku. Do výpočtu vstupují nákupní ceny surovin, záznamy o vyrobených kusech (skladové pohyby) a receptury. Dalším z výpočtů, prováděných pravidelně při aktualizaci dat datového skladu, je výpočet teoretické spotřeby surovin. Díky dostupnosti dat o skutečné spotřebě lze porovnávat rozdíly mezi teoretickou a skutečnou spotřebou. Analýza tak může upozornit na nehospodárnost výroby nebo na potenciální zcizování surovin.

MIS-Logistika

Modul MIS-Logistika kromě analýz dat dopravních nákladů zavádí programový aparát pro rozpočítávání dopravních nákladů do řádků obchodních dokladů v modulu MIS-Obchod - uživatelé tak v analýzách mohou zohlednit náklady na rozvoz zboží.

Technická infrastruktura

Oracle DB EE
Oracle AS EE


PER4MANCE s.r.o.
Fišova 3
602 00 Brno
Česká republika

tel +420 545 215 400
fax +420 545 213 291

K prohlížení stránek je třeba horizontalní rozlišení aspoň 480px.

To view this site shall be the horizontal resolution at least 480px.