EN
  

Systém pro operační řízení dispečinku ZZS

SOS je moderní systém pro operační řízení dispečinku Zdravotnické záchranné služby (ZZS). Systém byl vyvinut na základě dlouhodobých zkušeností s provozem krajských ZZS se zahrnutím moderních požadavků na efektivní řízení Krajských záchranných operačních středisek (KZOS). Poskytuje funkcionalitu pro všechny činnosti KZOS ZZS počínaje náběrem tísňové výzvy přes operační řízení po vyhodnocení činnosti KZOS. Nejnovější verze poskytuje přehledné, událostně orientované řízení operační situace KZOS ZZS.

Informační systém SOS dokáže pracovat v různě konfigurovaných verzích dispečinku i s rozdílným počtem obrazovek a rozložením a vzhledem informačních prvků na nich.

Systém umožňuje provádět co nejrychleji potřebné úkony tak, aby byl zajištěn dostatek času pro řešení odborných problému a hromadných nebo nakumulovaných událostí.

Systém umožnuje plnou integraci služeb Národního informačního systému (NIS) integrovaného záchranného systému (IZS) pro předávání informací mezi složkami IZS.

Z uživatelského hlediska je provoz možný v jednobrazovkovém režimu (SaP a Přehled události na jedné obrazovce) nebo dvouobrazovkovém režimu (SaP i Přehled události na samostatných obrazovkách).

Calltaking (náběr tísňové výzvy)

Náběr tísňové výzvy je prováděn interaktivně v logických částech tak, jak postupuje příjem tísňové výzvy od volajícího (identifikace volajícího, lokalizace, klasifikace, pacient, nutná součinnost, další informace).

Operační řízení

Operační řízení probíhá na pracovní obrazovce dispečera v sekcích pro frontu přijatých čekajících událostí. Pokud systém vyžaduje akci k řešení operační situace, dispečer je upozorněn graficky (zařazením události na začátek, blikáním) i výstražnými akustickými signály.

K události čekající ve frontě je dispečerovi nabídnuta (a graficky zvýrazněna) nejbližší volná výjezdová skupina (SaP). Dispečer může nabídku akceptovat nebo zvolit vyslání jiné výjezdové skupiny. Při vyhodnocování operační situace v GIS může dispečer vyslat výjezdovou skupinu přímo z mapy GIS.

Po vyslání výjezdové skupiny z operačního střediska odchází výzva k výjezdu k určeným SaP kanály, které je možno kombinovat

 • výzva na obrazovce PC
 • akustická hlasová reprodukce výzvy
 • tisk výjezdového lístku
 • prozvonění určených telefonů posádky z daného čísla
 • SMS na mobilní telefony
 • zpráva do vozidlové jednotky CPC, zpráva na posádkový tablet
 • Zpráva na posádkový/osobní pager
 • message na digitální radiostanici (vysílačku) posádky

Vyslání výjezdové skupiny je zobrazeno změnou barvy v přehledu výjezdových skupin, v přehledu událostí a v detailním formuláři (zúčastněné vozy s barevným odlišením statusu - SOS má automatizovaný sběr dat statusu z vozidel SaP z vysílaček nebo vozidlových jednotek).

V detailu události lze kromě informací o aktuálním stavu zobrazit i historii změn události a SaP, historii komunikace mezi dispečinkem a SaP a historii zpráv předávaných spolupracujícími systémy.

Moduly SOS

Systém SOS zahrnuje moduly
 • Dispečink
 • Základna
 • Správa směn
 • Evidence směn
 • Svolávání
 • Statistiky
 • Kontrolní pracoviště
 • Administrace
 • Správa stanic

Integrace s jinými systémy

Systém SOS lze integrovat s řadou systémů a technologií, umožňujících efektivněji řídit provoz operačního střediska ZZS:
 • externí systémy plánování směn posádek v SaP ZZS
 • GIS systémy zobrazovaní na mapě včetně manipulace s prostředky a událostmi v prostředí GIS
 • NIS IZS (střecha) pro integraci složek IZS
 • CARPC systémy pro spolupráci s vozidlovými jednotkami
 • mobilní zadávání dat pro editaci dat posádkou a přípravu dat pro vykazování zdravotním pojišťovnám
 • stacionární zadávání dat o výjezdech a pacientech pro vykazování zdravotním pojišťovnám (Elektronická Karta pacienta)
 • telefonie/radiokomunikace pro přímé volání posádek výjezdových skupin z prostředí SOS a signalizaci volání z nich
 • záznamový subsystém identifikace volajícího, přístup k historii volání a záznamů obrazovek dispečera
 • záznamový systém obrazovek pro zpětné přehrávání stavu událostí při náběru
 • svolávání/prozvánění pro výzvy k výjezdu a hromadné svolávání přes telefonické služby
 • kamerové systémy pro napojení na městský kamerový systém v místě události
 • JSDI, UAMK pro předávání informací o DN
 • TCTV112 pro příjem hlášení od operátora tísňové linky 112 (v současnosti přes NIS)
 • INFO35 pro zjištění informace o adrese volajícího z pevných telefonních linek
 • mobilní telefonní operátoři pro předávání informací o pozici volajícího
 • nemocniční systémy pro vzájemné předávání dat o pacientech a zdravotnických zařízeních
 • RUIAN (aktualizace registrů adres)
 • karta života (zobrazení dat o pacientech od zdravotních pojišťoven)
 • přeshraniční spolupráce pro vzájemné předávání zpráv se zahraniční ZZS
 • aplikace Záchranka pro předávání polohy volajícího z GPS mobilního telefonu
 • systémy evidence a aktivace First responderů
 • systémy řízeni LZS – pro předávání dat o výzvě a lokalizaci události

Reference

Instalace v České republice (krajské ZZS)

ZZS Jihomoravského kraje
ZZS Pardubického kraje
ZZS Plzeňského kraje
ZZS Ústeckého kraje
ZZS Hlavního města Prahy
ZZS Karlovarského kraje
ZZS Kraje Vysočina
ZZS Královehradeckého kraje
ZZS Libereckého kraje

Zahraniční instalace

ZZS Maďarsko (celostátní řešení)

Technická infrastruktura

Oracle DB
Oracle BI
Oracle Exadata DB (certifikováno)


PER4MANCE s.r.o.
Fišova 3
602 00 Brno
Česká republika

tel +420 545 215 400
fax +420 545 213 291

K prohlížení stránek je třeba horizontalní rozlišení aspoň 480px.

To view this site shall be the horizontal resolution at least 480px.