EN
  

Informační systém pro správu dat o stavební produkci ÚRS PRAHA

Hlavním předmětem činnosti společnosti ÚRS PRAHA a.s. jsou služby v oblasti oceňování stavební produkce a distribuci SW pro tvorbu stavebních rozpočtů a kalkulací.

Vyvinuté řešení zajišťuje evidenci, zpracovávání, kontrolu, archivaci i analýzu dat a slouží k celkovému rozvoji Cenové soustavy ÚRS. Data cenové soustavy ÚRS, společnost pravidelně vydává v podobě tištěných publikací i v elektronické formě pro možnost dalšího zpracování specializovaným SW pro stavební rozpočty.

Klíčové vlastnosti vyvinutého řešení

 • datový model s důrazem na rychlost odezvy, respektující hierarchické členění dat
 • úvodní čištění, transformace a migrace dat do struktur v databázi Oracle
 • rozhraní pro pravidelnou automatickou aktualizaci dat s využitím Oracle Database Gateway for ODBC
 • uživatelsky přívětivé webové rozhraní s možností hierarchického zanořování v datech.
 • flexibilita prezentace dat i formátů a struktur exportů dat s využitím XML a transformací XSL
 • struktura výstupů, kombinující formátovaný text s tabulkovými údaji v hierarchických úrovních
 • výpočty cen v reálném čase dle vzorců definovaných v konfigurační databázové tabulce s možností modifikace
 • automatické přepočítání závislých hodnot při změně vstupních údajů
 • editace formátovaných textů ve webovém editoru se zachováním jejich vazeb na strukturované tabulkové údaje
 • soukromé datové oblasti v databázových tabulkách pro jednotlivé uživatele.
 • systém check-out/check-in (zapůjčování podmnožiny dat do soukromé uživatelovy oblasti)
 • možnost vytváření verzí dat, evidování změn a jejich autora, historie dat
 • rozsáhlý systém automatických kontrol uživatelem vytvářených/modifikovaných dat
 • vyhledávání záznamů dle výskytu kritéria kdekoliv v textech úplné hierarchie záznamu
 • indexování formátovaného textu pro účely vyhledávání s vynecháním formátovacích direktiv
 • archivace dat, dostupnost archivních dat pro kontroly na výskyt anomálií v aktuálních datech
 • implementace nástrojů Oracle Business Intelligence pro analýzu dat a statistiky

Technická infrastruktura

Oracle DB
Oracle HTTP Server
Oracle BI


PER4MANCE s.r.o.
Fišova 3
602 00 Brno
Česká republika

tel +420 545 215 400
fax +420 545 213 291

K prohlížení stránek je třeba horizontalní rozlišení aspoň 480px.

To view this site shall be the horizontal resolution at least 480px.