EN
  

Quest - Foglight for Oracle

Klíčové vlastnosti

 (datasheet)
 • identifikace a řešení většiny problémů, způsobených intenzivními SQL příkazy
 • zachytávání SQL příkazů a metrik operačního systému v sub-sekundových intervalech bez přetížení Oracle
 • bezprostřední detekce problémů i v případě, kdy je databáze Oracle přetížena nebo nereaguje
 • detekce intenzivních SQL příkazů ve zdrojovém kódu, prevence problémů předaplikováním do produkčního prostředí
 • podpora SQL ladění pro vývojáře a DBA pomocí srozumitelných vysvětlení, vývojových diagramů a grafů
 • automatická modifikace SQL příkazů vzhledem k dosažení maximálního výkonu
 • expertní doporučení

Foglight for Oracle kombinuje výkonné ladicí prostředí s technikou nedestruktivní detekce, analýzy vlivu a expertních doporučení a nabízí komplexní pohled na výkonnost SQL. Identifikuje příčiny zpomalení a doporučuje efektivní řešení ve všech fázích - během vývoje i při produkčním nasazení.

Nedestruktivní detekce

Foglight při využití StealthCollect (neviditelný agent) shromažďuje SQL příkazy a výkonnostní charakteristiky z databáze Oracle a z operačního systému v sub-sekundových intervalech. Data jsou shromažďována nedestruktivně bez dalšího zatížení Oracle a s minimálním zatížením operačního systému. Při provozu 24x7 umožňuje StealthCollect:
 • identifikaci a řešení nastalých problémů
 • automatické shromažďování informací o výkonu
 • zobrazení aktivních uživatelů, nedávno skončených a běžících programů, využívaných zdrojů
 • bezprostřední detekce problémů i v případě, kdy je Oracle přetížena nebo nereaguje

Vazby mezi aplikacemi a databází

Pro ladění výkonu je nezbytné pochopit vazby mezi aplikacemi a databází, což bývá při komplexnosti aplikací obtížné. Foglight virtuálně skenuje všechny části aplikace, extrahuje a následně spojuje související SQL příkazy ze zdrojových kódů a z prováděcích kódů Oracle. Tímto jsou získány informace o mezivazbách mezi zdrojovým kódem a objekty Oracle (např. který program využívá tabulku, index, ...). Na základě těchto informací se lze rozhodnout pro optimalizační strategii (např. přidat index apod.).

Proaktivní analýza zdrojového kódu
Foglight umožňuje pohled do zdrojového kódu a současně na SQL příkazy ze SGA. SQL Analyzer proaktivně skenuje zdrojový kód a uložené procedury (ještě před spuštěním) a označuje komplexní SQL příkazy a podezřelý kód pro analýzu v Foglight.

Vyhodnocení aplikačních údajů, zvýšení výkonu

DBA mohou využít informací shromážděných pomocí Foglight pro vyhodnocení výkonových charakteristik (zátěž, zdroje, ...). Po zjištění a identifikaci náročných SQL příkazů nabízí Foglight ladicí prostředí, které automaticky naznačuje změny v indexových schematech, SQL příkazech a nabízí rady pro optimalizaci.

Expertní doporučení

Foglight nabízí rychlá kvalifikovaná doporučení k ladění na zdroje náročných SQL příkazů pro zkrácení doby odezvy. Foglight nabízí dvě možnosti - Click of Button - SQL příkaz je přepsán vybraným expertním doporučením a AutoTune - jsou vygenerovány všechny přípustné možnosti, změřena jejich výkonnost a zobrazena nejlepší varianta.

S využitím trasovacích informací z Oracle zobrazuje Foglight počet vykonaných řádků v každém kroku exekučního plánu bez nutnosti paralelně spuštění TKPROF. Umožňuje také analýzu vlivu změn, dokumentaci a audit pro zvládnutí vazeb mezi databázovými objekty a aplikačním zdrojovým kódem. Současně je implementována integrace s vývojovými nástroji SQL Navigator a Toad, čímž je umožněno vývojářům dosáhnout optimální výkonnosti před nasazením aplikace do produkčního prostředí.PER4MANCE s.r.o.
Fišova 3
602 00 Brno
Česká republika

tel +420 545 215 400
fax +420 545 213 291

K prohlížení stránek je třeba horizontalní rozlišení aspoň 480px.

To view this site shall be the horizontal resolution at least 480px.