EN
  

Business Intelligence nadstavba systému SOS

Součástí Informačního systému pro operační řízení dispečinku Zdravotnické záchranné služby (ZZS) SOS jsou standardní reporty a statistiky, jejichž obsah je možné ovlivňovat pouze zadáním parametrů a nelze je měnit nebo vytvářet nové.

Oddělení IT ZZS kromě standardních pravidelných reportů musí být schopno umět dodat výstupy i na základě operativních požadavků. Jedná se jak o interní požadavky managementu na vytvoření aktuální analýzy, potřebné pro hodnocení nebo rozhodování, tak i externí požadavky, jako jsou např. informace pro média a veřejnost, podklady pro Ministerstvo zdravotnictví, Úřad hygienika a další, často v reakci na aktuální události (povodně, epidemie, hromadná neštěstí …).

SOS Business Intelligence nadstavba poskytuje data ze tří základních oblastí:

  • Hlášení
    analýzy typu kdy, kdo hlášení převzal, doba předání, počty, ...,
  • Pacienti
    analýzy typu kdy, kdo, diagnóza, věk, místo, pojištění/pojišťovna, ...
  • Výjezdy
    analýzy typu kdy, kdo, z jaké základny, cílové místo, dopravní prostředek, ...


Technická infrastruktura

Oracle BI


PER4MANCE s.r.o.
Fišova 3
602 00 Brno
Česká republika

tel +420 545 215 400
fax +420 545 213 291

K prohlížení stránek je třeba horizontalní rozlišení aspoň 480px.

To view this site shall be the horizontal resolution at least 480px.