EN
  

Quest - Shareplex for Oracle

Klíčové vlastnosti

 (datasheet)
 • zlepšení výkonnosti OLTP přesunem dotazů a analytických reportů z produkčního prostředí do aktuální repliky
 • zvýšení dostupnosti aplikací a odolnosti pomocí live-standby repliky
 • podpora nejnáročnějších ERP a e-commerce aplikací

Shareplex je revoluční replikační řešení založené na logování, které úspěšně vyhovuje požadavkům na zvýšení dostupnosti a výkonnosti v aplikačních prostředích pomocí repliky produkčních dat. SharePlex poskytuje s minimální režií v reálném čase replikaci dat jedné nebo více databází. Tyto cílové databáze mohou být použity jako hlásící instance, jako zálohovací systémy v případě výpadku a plně aktualizované instance pro provádění reportů a dotazů.

Zlepšení výkonu systému a zajištění vysoké dostupnosti

Provádění online transakcí a zpracování dotazů na stejné databázi způsobí snížení výkonu, zvláště pak ve špičkách, sdílení zdrojů mezi OLTP a zpracováním dotazu snižuje výkon. SharePlex řeší tento konflikt tím, že reporty a dotazy umožní přemístit tak, aby běžely proti plně aktualizované replice, současně podporuje i prostředí s replikací do master replik a tím umožní rozložení zatížení.

Flexibilní konfigurace pro kompletní replikace

Díky své pružné architektuře poskytuje SharPlex optimální replikační řešení pro jakoukoli konfiguraci (distribuované prostředí se zřejmě bude chovat lépe s kopií dat pro odlehčení od lokálních dotazů, podnik požaduje řešení s vysokou dostupností pro transparentní přechod k záložní databázi v případě systémové havárie, ...). SharePlex je softwarově replikační systém, který zajišťuje lepší výkonnost a odolnost proti selhání systému nezávisle na topologii.
 • Unidirectional Replication
  Produkční databáze je zdrojem změn replikovaných na cílovou databázi. Pokud je cílová databáze udržována pouze pro reporty a dotazy, může být podmnožinou produkční databáze obsahující pouze tabulky nutné pro reporty a dotazy místo kopií všech produkčních tabulek. SharePlex umožňuje, aby se zdrojová a cílová schémata lišila, takže cílová instance může mít klíče optimalizované pro dotazy, zatímco produkční databáze má jinou množinu klíčů.
 • Bi-directional Replication
  Dvojsměrná replikace je vhodná zajištění vysoké dostupnosti. Tato konfigurace očekává, že změny se dějí na primárním systému během normálních operací a poté jsou replikovány na systém sekundární. Ten je konfigurován tak, že v případě selhání primárního systému, kdy je na něj přepnuta uživatelská aktivita, replikuje stejná data zpět na primární systém.
 • Master-to-Master Replication
  Master-to-Master replikace řeší rozdělení zátěže a současně vysokou dostupnost. V případě, že jeden server v konfiguraci nepracuje, uživatelé mohou být přesměrováni na alternativní servery a přístup může pokračovat i v případě selhání systému.
 • Broadcast Replication
  Jedna instance jako zdroj změn replikovaných na mnoho cílových instancí. SharePlex podporuje LAN i WAN replikace, vzdálení uživatelé mohou používat lokální dotazy.
 • Consolidated Replication
  Libovolný počet zdrojů je replikován na jedinou cílovou instanci, proti které běží společné reporty a dotazy.
 • Cascading Replication
  Zdrojový systém je replikován na cílové systémy, které mohou být dále replikovány na další systémy. Konfigurace umožňuje replikaci mezi systémy, které nemohou přímo komunikovat, a současně rozkládá síťovou zátěž na mnoho systémů.


PER4MANCE s.r.o.
Fišova 3
602 00 Brno
Česká republika

tel +420 545 215 400
fax +420 545 213 291

K prohlížení stránek je třeba horizontalní rozlišení aspoň 480px.

To view this site shall be the horizontal resolution at least 480px.